🏆 TRAO THƯỞNG TVBH XUẤT SẮC THÁNG 3/2023 🏆

🎉 Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 03/2023. Phòng Kinh Doanh tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong tháng.
☘️ Toyota Bình Định xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực và cống hiến của tất cả CBNV, góp phần tạo nên sức mạnh tập thể và đã đồng hành trên con đường đưa công ty ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *