HỘI THI TAY NGHỀ NỘI BỘ TOYOTA BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

Với mục đích nhằm chọn ra ứng viên xuất sắc chuẩn bị tham dự kỳ thi tay nghề toàn quốc do Toyota Việt Nam tổ chức năm 2021. Ngày 07/03/2021 vừa qua TBI  đã tổ chức cuộc thi tay nghề nội bộ 2021. Phần dự thi có sự tham gia của các bộ phận Tư vấn bán hàng : 05 thí sinh, cố vấn dịch vụ: 03 thí sinh, kỹ thuật viên sơn: 04 thí sinh, sửa chữa thân xe: 04 thí sinh và kỹ thuật viên sửa chữa chung: 04 thí sinh.

Giám đốc Toyota Bình Định phát biểu lễ Khai mạc hội thi tay nghề nội bộ Toyota Bình Định -2021

Toàn thể CB-CNV tham gia cổ vũ cho cuộc thi.

Phần thi KTV sửa chữa sơn.

Phần thi của KTV sửa chữa Thân vỏ.

Phần thi của KTV sửa chữa chung.

Phần thi của Cố Vấn Dịch Vụ.

Kết quả của vòng thi sẽ chọn ra các thí sinh có kết quả thi cao nhất trong các phần thi đại diện cho TBI chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề toàn quốc năm 2021.

Tư Vấn Bán Hàng  :       Anh : Đinh Xuân Kiên
Cố Vấn Dịch Vụ     :       Anh :Tưởng Phước Thắng
KTV Sửa chữa thân xe : Anh :Trần Ngọc Anh
KTV Sơn                 :       Anh :Lê Nam Tuấn
KTV Sửa chữa chung :    Anh :Nguyễn Thành Trung

Trao giải cho các Thí sinh tham dự .

Trao giải thưởng cho nhân viên suất sắc nhất đại diện cho TBI tham dự Hội thi tay nghề TMV -2021