CHƯƠNG TRÌNH “TOYOTA CHUNG TAY XANH HÓA HỌC ĐƯỜNG” TẠI TRƯỜNG CÁT HƯNG VÀ CÁT HẢI

Bình Định, Ngày 25/09/2020 Toyota Bình Định đồng hành cùng Công ty Toyota Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, tiến hành trao tặng cây xanh trong chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2020 Tại Trường Tiểu Học Cát Hưng và Trường Tiểu Học Cát Hải -Huyện Phù Cát-Tỉnh Bình Định.

Lễ trao tặng và trồng cây tại Trường Tiểu học Cát Hải-Phù cát-Bình Định

Ông Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Toyota Bình Định  Thay mặt  Toyota Việt Nam Trao tặng cây trong chương trình“Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2020