TOYOTA BÌNH ĐỊNH  Hotline: 0965 786 743 - cskh@binhdinhtoyota.com.vn
Kinh Doanh: 0934 573 658 - Dịch Vụ: 0967 824 848                  

Đội ngũ nhân viên tư vấn

Hãy liên hệ với chúng tôi

Nhân viên


Nguyễn Việt Minh Phụng
Tổ trưởng tổ bán hàng số 1
phungmarktqn@gmail.com
0905.975.089


Nguyễn Văn Ngự
Nhân viên bán hàng

0906.419.289


Lê Quảng Thanh
Phó phòng kinh doanh

0934.573.829


Đào Trường Thanh
Nhân viên bán hàng

0905.645.089


Nguyễn Thị Oanh
Phó Phòng Kinh doanh

0934.95.39.86


Huỳnh Thị Lệ Quyên
Nhân viên bán hàng

0905.916.988


Đinh Xuân Kiên
Nhân viên bán hàng

0906.570.389


Trần Ngọc Luyến
Nhân viên bán hàng

0905.85.70.88


Võ Thị Nguyên Thảo
Nhân viên bán hàng

0934.71.57.59


Trần Quốc Thuật
Nhân viên bán hàng

0905.548.077

Nhân viên


Hoàng Hữu Đắc
Phó phòng dịch vụ
hoangdactqn@gmail.com
0906.532.377


Lê Đình Vương
Cố vấn dịch vụ

0934.94.89.66


Đoàn Quang Đạo
Cố vấn dịch vụ

0934.546.047


Tưởng Phước Thắng
Cố vấn dịch vụ

0905.814.377